29-11-2013 / Martijn Baten

Updates inplannen op Facebook bedrijfspagina's

Het inplannen van updates voor Facebook bedrijfspagina’s is eenvoudiger geworden door uitbreiding van de functie om updates in te plannen. De functie om updates op voorhand klaar te zetten en in te plannen bestaat al langer, maar het is nu mogelijk om met behulp van een kalenderfunctie aan te geven op welke dag en op welk tijdstip de update geplaatst moet worden.

Updates inplannen op een Facebook bedrijfspagina met de kalenderfunctie.

Het inplannen van een statusupdate doe je door onderaan het updatevenster op het ‘klok’-icoon te klikken. Vervolgens kun je starten met inplannen van een Facebook statusupdate door de kalenderfunctie te openen. Met de kalenderfunctie is het mogelijk om tot zes maanden vooruit updates in te plannen. Na het selecteren van de datum kun je ook aangeven op welk moment die dag de update live moet gaan. Het is alleen mogelijk een tijd te selecteren met een interval van vijf minuten.

Het inplannen van een statusupdate op een Facebook bedrijfspagina

Het bekijken van ingeplande updates op Facebook bedrijfspagina’s

Waar het voorheen nodig was om naar het ‘Activiteitenlogboek’ te gaan om te zien hoeveel updates er zijn ingepland, kun je dit nu zien bovenaan het ‘Administratiepanel’ van de Facebook bedrijfspagina. Het is vervolgens mogelijk om direct door te klikken naar het ‘Administratiepanel’ om de ingestelde tijd van de update aan te passen of om de update te verwijderen.

Geplande berichten vinden op de Facebook bedrijfspagina