07-08-2012 / Martijn Baten

Advertenties op Facebook

Adverteren binnen Facebook kan een effectieve manier zijn om meer aandacht te krijgen voor je bedrijfspagina. Het adverteren binnen Facebook is in het afgelopen jaar in effectiviteit toegenomen blijkt uit onderzoek van TBG Digital. Het Onderzoek van TBG Digital laat zien dat het afrekenen per duizend vertoningen (CPM) in de afgelopen twaalf maanden met 58 procent is gegroeid. Dit wil zeggen dat advertenties binnen Facebook steeds vaker vertoond worden en meer opleveren voor het sociaal netwerk. Het onderzoek is gedaan op basis van 406 miljard impressies in meer dan 190 verschillende landen en bij 276 klanten van TBG Digital.

De groei in het aantal vertoningen van advertenties komt mede door de uitbreiding van gesponsorde verslagen binnen Facebook. Het onderzoek laat ook zien dat gesponsorde verslagen 53 procent effectiever zijn dan normale advertenties binnen Facebook.

Gesponsorde verslagen effectiever binnen Facebook

Het aantal keren dat op een link wordt geklikt in een Facebook advertenties is toegenomen met 11 procent. TBG Digital denkt dat dit voort komt door de introductie van advertenties in de mobiele applicaties van Facebook.

CTR bij Facebook advertenties neemt toe met 11 procent

Mobiele advertenties verkrijgen meer clicks

Mobiele advertenties zorgen voor de meeste groei binnen Facebook. Mobiele advertenties hebben een CTR (Click Trough Rate) van 1,140 procent. Dit wil zeggen dat van de totaal vertoonde advertenties er 1,140 keer op de link in de advertentie geklikt wordt. Dat percentage ligt veertien keer hoger dan voor een gewoon computerscherm. Hier is de CTR 0,083 procent, blijkt uit het onderzoek van TBG Digital.

Mobiele Facebook advertenties leveren hogere CTR

Afbeeldingen: Research by TBG Digital / Global Facebook Advertising Report Q2 2012