19-06-2015 / Martijn Baten

Facebook nieuwsoverzicht

Facebook voert nieuwe aanpassingen door aan het Facebook nieuwsoverzicht waarbij het rekening houdt met de tijd die gebruikers aan updates besteden. Met de aanpassing aan het Facebook nieuwsoverzicht algoritme wil het online sociale netwerk relevante updates blijven tonen voor gebruikers. In dit artikel wordt de recente aanpassingen aan het Facebook nieuwsoverzicht verder toegelicht.

Facebook kijkt naar tijd per bekeken update in het Facebook nieuwsoverzicht

Voor Facebook is een belangrijke manier om te bepalen of berichten relevant in het nieuwsoverzicht zijn, de interactie (likes, reacties en shares) op berichten. Aan de hand van beoordelingen door gebruikers kwam Facebook tot het inzicht dat interactie niet altijd de juiste indicator is voor de relevantie van berichten. Ook de tijd die iemand neemt om een bericht te bekijken is bepalend. Neem bijvoorbeeld recente nieuwsgebeurtenissen waarbij de interactie niet van belang is maar het nieuws wel relevant is voor Facebook gebruikers. Daarom wordt een nieuw element toegevoegd aan het algoritme dat het Facebook nieuwsoverzicht samenstelt: de tijd die iemand spendeert om een bericht te bekijken.

Facebook kijkt naar de tijd dat een gebruiker aandacht heeft voor een specifieke update in het Facebook nieuwsoverzicht. Wanneer gebruikers door hun nieuwsoverzicht scrollen en langer blijven hangen op een specifiek bericht, houdt Facebook dit bij. Volgens Facebook is de update dan relevant en interessant en zal proberen om vergelijkbare berichten vaker hoger tonen in het Facebook nieuwsoverzicht.

In de komende weken wordt de aanpassing doorgevoerd aan het Facebook nieuwsoverzicht van alle gebruikers. Volgens Facebook zullen berichten van Facebook bedrijfspagina’s geen lager bereik hebben. Wel blijft het voor beheerders van bedrijfspagina’s belangrijk om relevante content te ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluit bij de interesses van de doelgroep. De recente ontwikkeling in het delen van video-content sluit hierop goed aan.