02-11-2012 / Martijn Baten

De mogelijk nieuwe uitwerking van de Facebook Tijdlijn

Facebook test een nieuwe uitwerking van de ’tijdlijn’ waarbij alle statsupdates in een enkele kolom aan de linkerzijde worden weergegeven. Applicaties en andere modules op de tijdlijn komen aan de rechterzijde van de tijdlijn in een smallere kolom. Hiermee wordt een scheiding tussen updates en apps op het profiel aangebracht.

Bredere weergave van statusupdates en smallere weergave van applicaties

In de test worden statusupdates en het venster om updates te plaatsen breder weergegeven. Andere Facebook-modules (bijvoorbeeld ‘Vrienden’, ‘Recente activiteiten’ en ‘Plaatsen’) worden aan de rechterzijde in een smallere kolom geplaatst evenals applicaties (van bedrijven). De aanpassing aan de Facebook tijdlijn lost één van de klachten van gebruikers op na het introduceren van de nieuwe uitwerking van het profiel. Gebruikers moeten nu op de tijdlijn continu heen en weer scrollen om alle content te vinden. Sommige gebruikers vinden de statusupdates verspreid over twee kolommen erg frustrerend om doorheen te bladeren. Met de aanpassing lijkt het profiel iets minder op een tijdlijn, de lijn in het midden is verdwenen, maar de kern van de functies blijft behouden.

Facebook heeft de test van de aanpassingen bevestigd en geeft aan dat deze onder een beperkte groep gebruikers beschikbaar is. Of de aanpassingen ook voor bedrijfspagina’s gelden is vooralsnog onbekend.

Afbeelding: insidefacebook.com