25-06-2012 / Stefan Mooren

LinkedIn bedrijfspagina’s maken het mogelijk om bedrijven en/of producten te profileren op het grootste online sociale netwerk ter wereld. Een unieke eigenschap van bedrijfspagina’s is de mogelijkheid om informatie aan te bieden voor specifieke doelgroepen. Het is nu ook mogelijk om statusupdates die je op de bedrijfspagina plaatst te richten op specifieke doelgroepen. Op deze manier kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat een statusupdates alleen zichtbaar is voor een gedeelte van de mensen die de bedrijfspagina volgen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je bedrijf zich richt op meertalige consumentengroepen of bedrijven uit verschillende regio’s. Hieronder wordt uitgelegd hoe je gerichte statusupdates kunt plaatsen op een LinkedIn bedrijfspagina:

Targeted Audience

Wanneer je een gerichte statusupdate wilt plaatsen via een LinkedIn bedrijfspagina, klik je achter ‘Share with’ op ‘Targeted audience’. Als je geen specifieke doelgroep wilt selecteren voor de statusupdate die je plaatst, dan laat je de optie staan op ‘All followers’. Er verschijnt een venster waarmee je de doelgroep voor de statusupdate kunt segmenteren op basis van vijf elementen:

  • Company size: Bedrijfsgrootte
  • Industry: Sector
  • Function: Functie
  • Seniority: Rangorde
  • Geography: Geografische locatie

Company size

Via het eerste tabblad kan de doelgroep voor de statusupdate worden gesegmenteerd op basis van bedrijfsgrootte. Omdat mensen op hun LinkedIn profiel aangeven bij welke organisatie ze werken en hierdoor duidelijk wordt hoeveel mensen hier werken, is het mogelijk om de statusupdate alleen aan volgers van de bedrijfspagina te tonen die bij een organisatie werken van de gewenste grootte. Onder ‘Audience’ kun je bij elke keuze die je maakt zien hoe groot de uiteindelijke doelgroep is.

Let op:
Segmenteren is alleen mogelijk als er uiteindelijk een doelgroep van minstens honderd personen overblijft die de statusupdate kunnen zien.

Industry

Bij het tabblad ‘Industry’ is het mogelijk om specifieke sectoren te selecteren via de keuzelijst.

Function

De doelgroep segmenteren op basis van de functie(s) die vertegenwoordigd zijn, is mogelijk onder het tabblad ‘Function’.

Seniority

Bij het tabblad ‘Seniority’ kan de doelgroep worden gesegmenteerd op basis van de rangorde in de betreffende organisatie.

Geography

De geografische locatie van de doelgroep kan worden gesegmenteerd via de keuzelijst onder het tabblad ‘Geography’.

Selecteer

Als je alles naar wens hebt geselcteerd, klik je op ‘Select’ om de gesegmenteerde doelgroep te gebruiken voor de statusupdate die je plaatst.

Available now: Targeted Status Updates

In de officiële video van LinkedIn die hieronder is weergegeven, wordt meer uitgelegd over de nieuwe functie om gerichte statusupdates te plaatsen op een bedrijfspagina: