21-03-2016 / Ayman van Bregt

LinkedIn publiceert 9e Transparency ReportLinkedIn publiceert voor de negende keer een Transparency Report waarmee het online sociale netwerk voor professionals inzage en openheid van zaken geeft in verzoeken vanuit overheden in de wereld. Het rapport laat per land of overheid van het desbetreffende land zien of een verzoek bij LinkedIn is ingediend. Alle verzoeken worden sinds 2011 bijgehouden op een speciale website.
In dit artikel staan de resultaten van het 9e LinkedIn Transparency Report op een rij.

LinkedIn publiceert 9e Transparency Report

LinkedIn geeft bij verzoeken van overheden nooit informatie vrij zonder daarbij de desbetreffende LinkedIn gebruiker te informeren. Een uitzondering op deze regel wordt alleen gemaakt bij rechtszaken of in noodsituaties. In het LinkedIn Transparency Report wordt inzicht gegeven in de volgende informatie:

  • Het aantal verzoeken vanuit overheden met per land het aantal LinkedIn accounts waar informatie over is verstrekt;
  • De frequentie warmee LinkedIn gehoor heeft gegeven aan overheidsverzoeken en hoeveel LinkedIn accounts het betreft;
  • Het type verzoeken dat LinkedIn heeft ontvangen van de Amerikaanse overheid.

 

Slechts weinig LinkedIn gebruikers zijn onderzocht op verzoek van overheden, dit in tegenstelling tot gebruikers van Twitter. Met meer dan 400 miljoen LinkedIn gebruikers is er slechts van 139 LinkedIn profielen informatie opgevraagd in het tweede halfjaar van 2015. De 139 verzoeken kwamen vanuit Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Vanuit Nederland zijn er geen verzoeken geweest in deze periode. Het is een kleine stijging ten opzichte van een gemiddelde van 100 aanvragen in eerdere periodes en 112 verzoeken in het eerste halfjaar van 2015.
De onderstaande lijst uit het LinkedIn Transparency Report geeft inzicht in de verzoeken en de resultaten.

LinkedIn publiceert 9e Transparency Report - Overzicht

Eerder LinkedIn Transparancy rapporten zijn in dit overzicht te vinden.