31-05-2017 / Ayman van Bregt

Twitter heeft de (privacy-)instellingen voor gebruikers recentelijk aangepast. Twitter wil de content die gebruikers te zien krijgen relevant houden en wijzigt daarom haar privacy policy. In dit artikel staan de wijzigingen van de Twitter privacy policy uitgelegd.

Betere transparantie en controle in de Twitter privacy policy

Met de wijzigingen in de Twitter privacy policy wordt er gestreefd naar meer transparantie en controle over de data voor gebruikers. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de Twitter privacy policy:

Informatie voor adverteerders
Twitter geeft gebruikers inzicht via ‘Your Twitter Data’ (zie onderstaande afbeelding) of een profiel van een gebruiker terugkomt in de ‘Tailored Audiences‘ van adverteerders op Twitter.

Meer transparantie en controle in de Twitter privacy policy

 

Nieuwe controle-instellingen
Twitter gebruikers krijgen beter inzicht en controle over hoe Twitter gebruik maakt van de data die beschikbaar is en de ervaringen op Twitter personaliseert. Deze instellingen zijn aanpasbaar zodat gebruikers de eigen ervaring op Twitter kunnen verbeteren.

Personalisatie over verschillende devices
Gebruikers die inloggen op Twitter via een specifiek apparaat worden uiteraard herkend. Twitter wil aan de hand van het gebruik van verschillende devices de ervaringen optimaliseren. Gebruikers die bijvoorbeeld op een zakelijke laptop alleen naar zakelijk informatie kijken en via de smartphone privézaken volgen, daarvoor kan Twitter deze informatie combineren. Deze mogelijkheid tot personalisering kunnen uiteraard ook uitgezet worden.

Gebruik van Web data
Twitter heeft de opslag en het gebruik van data van andere websites die Twitter content integreren, zoals embedded tweets, aangepast. Met deze inzichten wil Twitter ook de gebruikerservaring wederom verbeteren. Deze toepassing is niet van kracht voor gebruikers binnen de EU. Omwille van de wetgeving vallen deze gebruikers buiten deze aanpak.

Delen van data
Tenslotte heeft Twitter een aantal geselecteerde partners waarmee data wordt uitgewisseld. Deze data kan alleen worden uitgewisseld na toestemming van gebruikers.

 

Twitter gebruikers die na de wijzigingen van de Twitter privacy policy alle instellingen willen controleren kunnen dit doen via ‘Twitter Personalization and Data‘. In het Helpcentrum staan alle wijzigingen in de Twitter privacy policy overzichtelijk weergegeven.