17-10-2016 / Ayman van Bregt

LinkedIn heeft nieuwe LinkedIn Career pages geïntroduceerd om het werk van recruiters te vergemakkelijken. De nieuwe career pages op LinkedIn moeten bedrijven ondersteunen bij het effectiever aantrekken van nieuw talent en personeel. In dit artikel staan de mogelijkheden van de LinkedIn Career pages uitgelegd.

Nieuwe LinkedIn Career pages geïntroduceerd

Het werk van een recruiter kan lastig zijn, uit onderzoek van LinkedIn blijkt dan ook dat 83% van de recruiters aangeeft dat talent aantrekken de belangrijkste prioriteit is. 56% van de recruiters geeft aan te verwachten dat er een toename zal zijn in het aantal te werven mensen.
Recruiters hadden vele jaren de focus op het activeren van ‘passieve’ kandidaten en werden zelf benaderd door actieve kandidaten. Het blijkt echter dat er een nieuwe categorie is onder de noemer ‘open talent’.
Deze groep blijkt groot te zijn en soms actief en soms passief op zoek te zijn naar werk, afhankelijk van de ambitie en de mogelijke positie bij een bedrijf.

De nieuwe LinkedIn Career pages helpen bedrijven om als ‘employer brand‘ beter zichtbaar te worden. Hoewel de LinkedIn Career pagina’s al geruime tijd bestaan, betreffen de nieuwe mogelijkheden de volgende functies:

  • Gerichte aanbevelingen voor vacatures op basis van de bezoeker van de pagina;
  • Content die medewerkers plaatsen (zoals artikelen en foto’s) zijn zichtbaar;
  • Informatie over vergelijkbare medewerkers of mensen die een bezoeker van de pagina bij de organisatie kent;
  • Nieuw design en navigatie gericht op de interesse van een kandidaat;
  • Nieuwe analytics en mogelijkheden tot meer inzichten gericht op het aannemen van nieuw personeel.

De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de nieuwe mogelijkheden van de LinkedIn Career pages:

Nieuwe Linkedin Career pages geintroduceerd

Een test met de nieuwe LinkedIn Career pagina’s toont aan dat er meer interactie is met de content en de bekeken vacatures met 175% meer is toegenomen per bezoeker. De LinkedIn Carrière pagina’s zijn wereldwijd nu beschikbaar. Meer informatie over het gebruik van de LinkedIn Career pages is hier te vinden.