23-11-2012 / Martijn Baten

Facebook Likes

Meer fans leiden niet tot een relatief groter bereik als het gaat om de Facebook statusupdates die vanuit een Facebook bedrijfspagina worden geplaatst. Onderzoek van PageLever in opdracht van Mashable laat zien dat het percentage fans van een bedrijfspagina bepalend is voor het bereik van de statusupdates. Ruim 10.000 Facebook bedrijfspagina’s werden onderzocht met in totaal meer dan 1 miljard fans in de periode Augustus-September 2012. Het onderzoek speelt in op de discussie rond het dalende bereik van Facebook bedrijfspagina’s dat komt door veranderingen in EdgeRank, het algoritme van het Facebook nieuwsoverzicht.

Gemiddeld bereik van fans per Facebook statusupdate

Bedrijven met een pagina waaraan minder dan 10.000 fans zijn verbonden hebben een bereik van gemiddeld 19 procent onder alle fans. Merken als CocaCola met meer dan 1 miljoen fans verkrijgen gemiddeld slechts 6 procent bereik. Relatief gezien neemt bereik dus niet toe op statusupdates na toename van het aantal fans.

Percentage Facebook fans bereikt per Facebook update

Het is niet geheel duidelijk waarom bedrijfspagina’s met meer fans een minder groot bereik hebben. Volgens PageLever is de verwachting om 100 procent van alle fans te bereiken niet realistisch. Facebook houdt bij de samenstelling van het nieuwsoverzicht met veel factoren rekeningen, zoals negatieve feedback (verbergen van updates in het nieuwsoverzicht van de pagina, ontvolgen van de pagina). Eerder bleek uit onderzoek van Napkin Labs dat een grote hoeveelheid Facebook fans niet zorgt voor meer interactie.

Veranderingen in EdgeRank geen gevolg voor dagelijks bereik per fan

Volgens andere cijfers van PageLever is het dagelijkse bereik per fans van Facebook bedrijfspagina’s gelijk gebleven na de veranderingen aan het EdgeRank algoritme. In onderstaande grafiek is te zien dat het gemiddelde nauwelijks veranderd. De standaarddeviatie steeg weliswaar in September, maar dit is te verklaren vanwege de verandering bij Facebook waarbij spamberichten werden geblokkeerd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het weergeven van de updates van bedrijfspagina’s.

Dagelijks bereik per fan bij Facebook bedrijfspagina's

Afbeelding: Flickr / Creative Commons / goiabarea