07-03-2012 / Ayman van Bregt

Social media knoppen op websites zoals Facebook like-knoppen en Twitter tweet-knoppen blijken positief bij te kunnen dragen aan de besluitvorming tijdens het online aankoopproces.  De University of Miami School of Business Administration, Empirica Research en StyleCaster Media Group deden hier gezamenlijk onderzoek naar onder 200 consumenten.

Onderzoek State of Style Rapport

De 200 consumenten moesten in het onderzoek producten bekijken binnen de context van online shopping. Hieruit bleek dat sommige producten graag gedeeld werden via sociale media (bijvoorbeeld sportkleding voor vrouwen en parfum voor mannen) terwijl andere producten liever niet gedeeld werden (corrigerend ondergoed voor vrouwen en acné producten voor mannen). Willekeurig kregen de deelnemers aan het onderzoek productpagina’s toegewezen waarbij sommige pagina’s wel Facebook- en Twitter-deelknoppen hadden en andere pagina’s juist niet. Door dit te onderzoeken kwam naar voren dat consumenten die een social media deelknop bij een product zagen minder bereid waren om een ‘schaamteproduct’ te kopen en in het geval van producten waar je goed mee voor de dag kunt komen ze juist meer bereid waren deze te kopen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Producten die men publiekelijk wil delen, worden 25% vaker verkocht als er gebruik wordt gemaakt van social media knoppen. Bij producten die men liever niet met anderen deelt, worden juist 25% minder verkocht als er social media knoppen worden gebruikt.
  • Mensen worden vooral onbewust beïnvloed door social media knoppen. Na afloop van het onderzoek wisten de respondenten de knoppen zich niet te herinneren.
  • De aanwezigheid van een Facebook Like-knop of een Tweet-knop draagt bij aan de bereidheid om ‘positieve producten’ te kopen. Daarnaast kun je bij producten die mensen juist privé willen houden er beter voor kiezen om hier geen social media deelknoppen te plaatsen.

Wil je meer over het onderzoek lezen? Bekijk het bericht op de website van de University of Miami School of Business Administration.

Aan de slag met Social Media deelknoppen voor Facebook en Twitter?

Als je zelf gebruik wilt maken van de knoppen om content van je website te delen via Facebook en Twitter kun je dat doen aan de hand van onderstaande twee artikelen: