06-01-2016 / Ayman van Bregt

Aanscherping van de Twitter gebruikersvoorwaardenTwitter scherpt de gebruikersvoorwaarden aan om misbruik op Twitter en het lastigvallen van gebruikers te beperken. In dit artikel staan de wijzigingen van de Twitter gebruikersvoorwaarden op een rij.

Aanscherping van de Twitter gebruikersvoorwaarden

Begin 2015 voerde Twitter al een update door waarbij de beveiligingsfuncties om Twitter-gebruikers te blokkeren en rapporteren werden verbeterd. De aangepaste Twitter gebruikersvoorwaarden geven een duidelijker kader wat Twitter verstaat onder ongewenst en hatelijk gedrag jegens andere Twitter gebruikers. Twitter geeft aan gedrag dat gericht is op het lastigvallen, intimideren en/of bedreigen van Twitter-gebruikers niet getolereerd wordt. Twitter geeft in een blogpost wel aan dat het Twitter-gebruikers wel wil blijven stimuleren om meningen en overtuigingen die bijdragen aan een dialoog te delen op Twitter.
De ontwikkelingen sluiten aan bij het vorig jaar gelanceerde Twitter Safety Centre om het gebruik van Twitter te stimuleren en tegelijkertijd in goede banen te leiden.

De onderstaande Twitter-afbeelding geeft inzicht in het proces wat een Twitter-gebruiker, die in overtreding is, op basis van de Twitter gebruikersvoorwaarden moet doorlopen:

Aanscherping van de Twitter gebruikersvoorwaarden 2