02-07-2019 / Ayman van Bregt

Solliciteren als kandidaat kan spannend zijn. Een goede voorbereiding kan in veel gevallen helpen om soepel het proces in te gaan. LinkedIn deelt op haar blog verschillende tips om goed beslagen ten ijs te komen bij een sollicitatiegesprek.

Vijf LinkedIn tips voor sollicitatiegesprekken

Uit onderzoek door LinkedIn blijkt dat 67% van de millenials zich onzeker voelt tijdens sollicitatiegesprekken. 80% voelt zich zelfs overvallen door de vragen die in een sollicitatiegesprek worden gesteld. Recent heeft LinkedIn daarom een nieuwe functie geïntroduceerd om gebruikers beter voor te bereiden op sollicitaties. Een goede voorbereiding is in veel gevallen een sleutel tot succes bij een sollicitatiegesprek en helpt om de zenuwen te verminderen. De onderstaande vijf LinkedIn tips voor sollicitatiegesprekken zijn gebaseerd op de meest gestelde vragen tijdens interviews.

Over jezelf vertellen
Een sollicitatiegesprek start vaak met de vraag aan een sollicitant om iets over zichzelf te vertellen. In plaats van te praten over het eigen werkverleden is het belangrijk om details te geven over aspecten die niet in het cv of de motivatiebrief zijn vermeld. Het is verstandig om specifieke elementen te belichten zoals bijvoorbeeld sterke kanten die passen bij de gevraagde aspecten van een kandidaat op basis van de vacature.

De grootste zwakte
Werkgevers zoeken medewerkers die zelfbewust zijn, in staat zijn om kritisch naar zichzelf te kijken en ook verantwoording kunnen nemen. Het is belangrijk om bij de vraag, ‘waar ben je niet goed in?’ of ‘wat is je grootste ontwikkelpint’ eerlijk, oprecht en zelfkritisch te reageren. Probeer daarbij geen zwaktes te benoemen die leiden tot een diskwalificatie voor de vacature, maar op welke wijze de eigen zwakte verder ontwikkeld wordt. Het is verstandig om ook aan te geven op welke wijze je probeert de zwakte verder te ontwikkelen.

De meest geschikte kandidaat
Een veel gestelde vraag is waarom iemand de meest geschikte kandidaat is. Op deze vraag kunnen met drie of vier argumenten onderschreven worden op welke manier aan de belangrijkste kwalificaties van het profiel wordt voldaan. Daarbij kan worden geschetst hoe de rol vervult wordt en tot welke resultaten die kan leiden voor de organisatie.

Perspectief van anderen
De vraag ‘wat zouden je collega’s over je zeggen?’ stimuleert tot antwoorden over de eigen persoonlijke kant. Probeer juist op deze vraag uit te lichten welke vaardigheden collega’s waarderen en hoe deze in de nieuwe functie tot recht zouden kunnen komen. Het is ook goed om bijvoorbeeld hierbij de aanbevelingen en onderschrijvingen van skills van het LinkedIn profiel in mee te nemen.

Het maken van fouten
Werkgevers hechten aan medewerkers die eerlijk zijn over gemaakte fouten als ze daarbij goed in staat zijn om inzicht te geven in de geleerde lesssen en wat er ondernomen is om de fouten in de toekomst te voorkomen.

Meer leren over LinkedIn en andere social media? Meld je dan aan voor de wekelijkse NSMA nieuwsbrief!

Elke maand onze laatste tips & tricks ontvangen per mail? Abonneer je dan op onze NSMA Social Media Nieuwsbrief hieronder.


De nieuwsbrief wordt automatisch samengesteld en verzonden. We gaan uiteraard vertrouwelijk met je persoonsgegevens om.