15-03-2017 / Ayman van Bregt

Maandelijks maken ongeveer 319 miljoen mensen gebruik van Twitter. Recent onderzoek laat zien dat 15% van de actieve Twitter accounts geen echte personen of organisaties zijn, maar bots. De bots richten zich specifiek op bepaalde acties, thema’s of doelgroepen. In dit artikel wordt het onderzoek naar de nepaccounts op Twitter toegelicht.

15% van de Twitter accounts zijn bots

De universiteiten van Zuid-Californië en Indiana voerden het onderzoek uit. Het onderzoek laat zien dat er in toenemende mate sprake is van geautomatiseerde Twitter accounts (bots). De onderzoekers hebben zich specifiek op de data van Twitter accounts gericht. Op basis van een speciale tool werd er door de onderzoekers onderscheid gemaakt tussen  accounts van personen en organisaties in vergelijking met bots. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van een dataset met 14 miljoen accounts op Twitter en per account de meest recente 200 tweets en 100 mentions. Uit het onderzoek blijkt dat 9 – 15% van de Twitter accounts bots zijn. Concreet betekent dit dat op basis van 319 miljoen actieve gebruikers ongeveer 48 miljoen accounts op Twitter als bot actief zijn. Deze bots vallen grofweg uiteen in drie categorieën:

  • Spammers;
  • Zelfpromotie;
  • Accounts die gebruik maken van content van andere applicaties en dit doorplaatsen.

Het onderzoeksrapport ‘Online Human-Bot Interactions: Detection, Estimation, and Characterization‘ is hier in te zien. Meer achtergrondinformatie over de veiligheid op Twitter is te vinden in het artikel ‘Veiligheid op Twitter opnieuw uitgebreid met nieuwe tools‘. In het artikel ‘Geautomatiseerde gesprekken via Twitter bot‘ is meer achtergrondinformatie te lezen over bots op Twitter.