12-03-2013 / Martijn Baten

Vernieuwd Facebook Nieuwsoverzicht

Facebook heeft vorige week een vernieuwde versie van het nieuwsoverzicht aangekondigd. Het vernieuwde nieuwsoverzicht is visueler en biedt betere mogelijkheden voor gebruikers om updates in het nieuwsoverzicht te filteren. In het artikel ‘Alles over het vernieuwde Facebook nieuwsoverzicht‘ kun je meer lezen over de aanpassingen aan het nieuwsoverzicht. In dit artikel wordt ingegaan op de impact van de aanpassingen aan het nieuwsoverzicht voor bedrijfspagina’s op Facebook.

Facebook nieuwsoverzicht aangepast door forse toename van afbeeldingen

De reden waarom Facebook het nieuwsoverzicht grondig heeft aangepast is omdat het aantal afbeeldingen, dat via het online sociale netwerk wordt gedeeld, fors is toegenomen. In november 2011 bestond het nieuwsoverzicht van gebruikers voor 20 procent uit afbeeldingen. Nu is de helft van het nieuwsoverzicht gevuld met afbeeldingen van vrienden en bedrijfspagina’s. Het vernieuwde nieuwsoverzicht speelt op deze ontwikkeling in, en is om deze reden meer visueel opgezet en laat verschillende type updates op een visuele manier zien.

Percentage berichten in het Facebook nieuwsoverzicht
De helft van de content in het Facebook nieuwsoverzicht bestaat uit afbeeldingen

Centrale plek voor afbeeldingen in het Facebook nieuwsoverzicht

Zoals hierboven beschreven draait het vernieuwde nieuwsoverzicht voor een groot deel om het tonen van afbeeldingen. Onderstaande afbeelding laat zien hoe de statusupdates er in de huidige en nieuwe situatie uitzien. Het gebruik van afbeeldingen van hoge kwaliteit is om die reden aan te bevelen. Facebook zelf raadt bedrijfspagina’s aan afbeeldingen te gebruiken van tenminste 552 pixels.

Het vernieuwde nieuwsoverzicht draait om afbeeldingen

Een belangrijke afbeelding voor bedrijfspagina’s is de omslagfoto die in veel gevallen ook zichtbaar zal zijn in het nieuwsoverzicht van gebruikers. Wanneer bijvoorbeeld gebruikers een bedrijfspagina volgen (‘vind-ik-leuk’) of op een andere manier interactie met een pagina hebben, zal hiervan een update worden gemaakt die met de omslagfoto in het nieuwsoverzicht zichtbaar wordt. Voor beheerders van bedrijfspagina’s kan het dus een zinvolle investering zijn om aandacht te besteden aan een representatieve omslagfoto voor de pagina (zoals bijvoorbeeld de onderstaande omslagfoto van NSMA als voorbeeld).

Omslagfoto Facebook bedrijfspagina

Naast het prominenter tonen van de omslagfoto in het nieuwsoverzicht, zijn de advertenties ook visueler gemaakt. Het visueler maken van advertenties zal waarschijnlijk leiden tot een hogere CTR (click-through rate) wat ervoor zorgt dat de prijs van Facebook-advertenties fors kan stijgen.

Nieuwe versie Facebook advertenties

Filteren van nieuwsoverzicht leidt tot daling bereik van Facebook bedrijfspagina’s

Het Facebook nieuwsoverzicht filterenDoordat gebruikers in het vernieuwde nieuwsoverzicht de mogelijkheid hebben content te filteren, kan dit ervoor zorgen dat het bereik van bedrijfspagina’s daalt. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld hun nieuwsoverzicht filteren op ‘Alleen vrienden’ waardoor enkel statusupdates van vrienden worden getoond. Op deze manier zien gebruikers geen updates van pagina’s die zij volgen. Dit heeft mogelijk wel als voordeel dat activiteiten van vrienden op bedrijfspagina’s wel wordt getoond in dit gefilterde overzicht. Deze activiteiten zijn nu nauwelijks zichtbaar in het nieuwsoverzicht. Voor gebruikers die specifiek willen filteren op updates van pagina’s is er de mogelijkheid om te filteren op ‘Volgend’. Updates van pagina’s worden dan in een chronologische volgorde getoond.