24-01-2012 / Martijn Baten

Een statusupdate die vanaf een bedrijfspagina op Facebook wordt geplaatst, blijft gemiddeld 3 uur en 7 minuten zichtbaar voor anderen. Een onderzoek van Edgerank Checker laat zien dat statusupdates maar een bepaalde tijd (ongeveer 3 uur) zichtbaar blijven in het nieuwsoverzicht op Facebook. Het onderzoek is tot stand gekomen door een analyse van 30.000 statusupdates die in December 2011 werden geplaatst.

Edgerank als bepalende factor

De zichtbaarheid van statusupdates in het nieuwsoverzicht op Facebook wordt bepaald door Edgerank, het eigen algoritme van Facebook. Interactie bij een statusupdate is één van de onderdelen van het algoritme. Hieronder vallen onder andere de ‘likes’ en reacties. Neemt de hoeveelheid interactie toe, dan zal de statusupdate beter en langer zichtbaar zijn in het nieuwsoverzicht van gebruikers.

Meer uitleg over het Facebook Edgerank algoritme kun je lezen in het artikel ‘Hoeveel mensen zien jouw Facebook bedrijfspagina updates werkelijk?‘. In onderstaande afbeelding wordt de EdgeRank formule visueel weergegeven en kort uitgelegd:

Het Facebook Edgerank algoritme

Betrokkenheid op een Facebook bedrijfspagina

Uit het onderzoek van EdgerankChecker blijkt dat statusupdates van bedrijfspagina’s die veel ‘betrokkenheid’ van fans hebben, langer zichtbaar zijn in het nieuwsoverzicht van fans. Een bedrijfspagina op Facebook is een mooie manier om mensen bij je organisatie te betrekken. Succesvolle bedrijfspagina’s op Facebook hebben dan ook fans die regelmatig terugkomen naar de bedrijfspagina en  met elkaar ‘in gesprek’ gaan. En deze interactie is bepalend voor de mate waarin je bedrijfspagina zichtbaar wordt.

Betrokkenheid van fans op je Facebook bedrijfspagina valt op diverse manieren te bewerkstelligen. In het ebook ‘Cursus Facebook bedrijfspagina gevorderden‘ leer je op een gestructureerde manier te werken aan een actieve fanpagina. Je leert meer volgers te krijgen met behulp van goede content en toepassingen binnen Facebook (apps). In een aantal artikelen op onze site geven we al een aantal handige tips en tricks om te werken aan de betrokkenheid en interactie op je bedrijfspagina: