12-02-2016 / Martijn Baten

Facebook nieuwsoverzicht

Het Facebook nieuwsoverzicht wordt wederom aangepast, deze keer om rekening te houden van kwalitatieve feedback van gebruikers. Op basis van continue onderzoek onder gebruikers over de beleving van het Facebook nieuwsoverzicht, heeft het online sociale netwerk beter inzicht gekregen in wat gebruikers waarderen en willen zien op het eigen nieuwsoverzicht. In dit artikel wordt de aanpassing van het Facebook nieuwsoverzicht  verder toegelicht.

Facebook nieuwsoverzicht houdt rekening met feedback van gebruikers

In de basis kijkt Facebook naar de interactie op berichten in het nieuwsoverzicht om te bepalen welke berichten het meest relevant zijn voor gebruikers. Echter voert Facebook al geruime tijd aanpassingen door om het Facebook nieuwsoverzicht kwalitatiever en relevanter te maken. Aan de hand van het kwalitatieve gebruikersonderzoek heeft Facebook de conclusie getrokken dat gebruikers een betere beleving van het Facebook nieuwsoverzicht hebben wanneer de berichten bovenaan zowel hoog beoordeeld worden en tegelijkertijd interactie hebben.

Facebook combineert deze twee factoren nu in het algoritme. Het Facebook nieuwsoverzicht kijkt vanaf nu naar de kans dat een gebruiker zowel het bericht graag wil zien en er ook op wil reageren, het liken of delen met vrienden. Berichten die hier het beste op scoren worden daarom vanaf nu hoger getoond in het Facebook nieuwsoverzicht.

Voor Facebook bedrijfspagina’s betekent de aanpassing aan het nieuwsoverzicht dat verschillende pagina’s mogelijk een daling of juist een stijging zullen zien in het bereik van geplaatste berichten. Afhankelijk van de berichten en fans van de pagina zullen berichten relevanter of juist minder relevant worden bevonden om hoger getoond te worden in het nieuwsoverzicht. Voor beheerders van Facebook bedrijfspagina’s blijft het daarom een belangrijk aandachtspunt om berichten te plaatsen die relevant zijn voor de fans aan aansluiten bij hetgeen zij belangrijk vinden. Via deze pagina geeft Facebook enkele vuistregels om hiermee rekening te houden.