08-04-2016 / Martijn Baten

Facebook stopt met 20% tekst regel voor advertenties

Facebook advertenties mogen vanaf nu meer dan 20% tekst bevatten. Facebook stopt met de regel die advertenties afkeurt vanwege de hoeveelheid tekst. De regel was voor veel adverteerders in het verleden een reden waarom een Facebook advertentie werd afgekeurd. Hoewel de regel niet meer van toepassing is, zijn er wel gevolgen voor afbeeldingen die meer dan 20% tekst bevatten. In dit artikel wordt de verandering verder toegelicht.

Facebook stopt met 20% tekstregel voor advertenties

Facebook voerde de 20% tekstregel jaren geleden in voor adverteerders om de beleving voor gebruikers op Facebook optimaal te houden. Zo werd gegarandeerd dat Facebook advertenties visueel aantrekkelijk werden weergegeven en adverteerders uitgedaagd om met creatieve afbeeldingen te komen. Om adverteerders meer ruimte te geven op Facebook loopt nu een test waarin adverteerders geen limiet hebben in de hoeveelheid tekst die in een afbeelding mag worden gebruikt. Afbeeldingen mogen dus zoveel tekst bevatten als adverteerders nodig achten. Er is echter wel een keerzijde. Gebaseerd op de hoeveelheid tekst in de afbeelding wordt namelijk het bereik van de advertentie bepaald. Tegen hetzelfde budget kunnen afbeeldingen met meer dan 20% minder bereik realiseren op Facebook. Adverteerders krijgen onderstaande melding in dat geval te zien:

Lager bereik Facebook advertenties

In een reactie aan de website wersm.com laat Facebook weten dat het de prestaties van deze test actief in de gaten houdt en aanpassingen doet wanneer het dat nodig acht voor de beleving van gebruikers en adverteerders.

Afbeelding: wersm.com