04-03-2013 / Stefan Mooren

LinkedIn - Onderzoek loopbaangedrag - vrouwenVrouwen zoeken in hun loopbaan flexibiliteit en een goede balans tussen werk en privéleven. Dit zijn enkele conclusies van een onderzoek dat LinkedIn deed onder ruim 5300 vrouwen die afkomstig zijn uit dertien landen. Het doel van het onderzoek was het ontdekken van de uitdagingen en kansen die vrouwen tegenkomen in hun professionele loopbaan. Hierbij zijn ervaren vrouwelijke professionals gevraagd of zij nu anders aankijken tegen hun loopbaan ten opzichte van vijf tot tien jaar geleden.

Evenwichtige levensstijl belangrijker dan status en geld

Het onderzoek toont aan dat vrouwen andere loopbaanbehoeftes hebben dan vijf tot tien jaar geleden. Eén van de meest opvallende inzichten is dat een goede balans tussen werk en privé voor de meeste vrouwen als zeer belangrijk wordt gezien. Vijf tot tien jaar geleden draaide het bij de meeste vrouwen vooral om een goed salaris, verantwoordelijkheid en een ‘goede’ baan. Het lijkt er dus op dat een evenwichtige levensstijl belangrijker is geworden dan status en geld. Verder valt op dat vrouwen onzeker zijn over de investering in hun professionele ontwikkeling en niet altijd een helder beeld hebben van hun toekomstige loopbaan. Hieronder zijn een aantal opvallende uitkomsten van het onderzoek op een rij gezet:

 • 77% van de vrouwen vindt haar loopbaan een succes;
 • 63% van de vrouwen vindt haar loopbaan succesvol als er een goede balans is gevonden tussen werk en privéleven, vijf tot tien jaar geleden was dit voor slechts 39% een belangrijke behoefte;
 • 45% van de vrouwen ziet een hoog salaris als een belangrijke voorwaarde voor loopbaansucces, vijf tot tien jaar geleden was dit voor 56% het geval;
 • 49% van de vrouwen is van mening dat hun fysieke verschijning impact heeft, maar geen essentiële invloed heeft op haar loopbaan;
 • 51% van de vrouwen geeft aan geen goed beeld te hebben van haar toekomstige loopbaan;
 • 47% van de vrouwen ervaart een gebrek aan investering in haar professionele ontwikkeling;
 • 44% van de vrouwen ziet ongelijkheid in de salarissen die in het werkveld worden uitgekeerd;
 • 44% van de vrouwen heeft moeite om het familieleven draaiende te houden naast haar loopbaan, denk hierbij aan het wegbrengen en ophalen van kinderen bij de kinderopvang;
 • 33% van de vrouwen mist vrouwelijke rolmodellen in haar loopbaan;
 • 53% van de werkende moeders houdt evenveel van haar loopbaan als van haar kinderen, 25% houdt van haar kinderen maar zou nooit een ‘huismoeder’ willen zijn en 22% houdt van haar loopbaan maar zou thuis willen blijven bij de kinderen als hier de keuze voor zou zijn;
 • 65% van de werkende moeders vindt dat een flexibele werkomgeving essentieel is voor het creëren van een goede balans tussen werk en privéleven;
 • 80% van de vrouwen is van mening dat een flexibele werkomgeving de belangrijkste factor is voor het succes van toekomstige generaties vrouwen;
 • 70% van de vrouwen vindt dat er meer vrouwen nodig zijn op senior-niveau om het succes van toekomstige generaties vrouwen te stimuleren;
 • 74% van de vrouwen is ervan overtuigd dat het mogelijk is om zowel een succesvolle loopbaan als een gelukkig privéleven te hebben;
 • 43% van de vrouwen is loopbaangericht, maar wil gas terug nemen zodra er kinderen komen.

 

Infographic: What Women Want at Work – LinkedIn

LinkedIn heeft enkele opvallende inzichten uit het onderzoek verwerkt in een infographic. Deze infographic is hieronder weergegeven:

LinkedIn-Women-@-Work-Global

LinkedIn tips voor vrouwelijke professionals

LinkedIn geeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal tips waarmee het grootste online sociale netwerk voor professionals kan bijdragen aan het loopbaansucces van vrouwen. Deze tips zijn hieronder op een rij gezet en kort toegelicht:

 1. Inspiratie: LinkedIn kan een bron van inspiratie zijn voor het behalen van loopbaansucces. Denk hierbij aan het bekijken van de profielen van vrouwelijke ‘rolmodellen’ om te ontdekken welke tactieken zij hanteren en wat hun ervaringen zijn. Verder is het ook mogelijk om invloedrijke vrouwen te volgen of loopbaan-gerelateerd nieuws te vergaren via LinkedIn Today;
 2. Netwerken: LinkedIn groepen zijn een geschikt onderdeel om andere vrouwelijke professionals en ‘rolmodellen’ te ontmoeten;
 3. Vragen: Het stellen van vragen aan vrouwelijke connecties of binnen LinkedIn groepen, kan een bijdrage leveren bij het vinden van antwoorden voor uitdagingen en kansen die vrouwen tegenkomen tijdens hun loopbaan.

Bron: LinkedIn Blog