26-10-2015 / Ayman van Bregt

LinkedIn publiceert 8e Transparency ReportLinkedIn publiceert voor de achtste keer een Transparency Report waarmee LinkedIn inzage en openheid van zaken geeft in verzoeken vanuit overheden in de wereld. Het rapport laat per land of overheid van het desbetreffende land zien of een verzoek bij LinkedIn is ingediend. Alle verzoeken sinds 2011 worden verzameld op een speciale website. In dit artikel staan de resultaten van het 8e LinkedIn Transparency Report op een rij.

LinkedIn publiceert 8e Transparency Report

LinkedIn geeft bij verzoeken van overheden nooit informatie vrij zonder daarbij de desbetreffende LinkedIn gebruiker te informeren. Een uitzondering op deze regel wordt alleen gemaakt bij rechtszaken of in noodsituaties. In het LinkedIn Transparency Report wordt inzicht gegeven in de volgende informatie:

  • Het aantal verzoeken vanuit overheden met per land het aantal LinkedIn accounts waar informatie over is verstrekt;
  • De frequentie warmee LinkedIn gehoor heeft gegeven aan overheidsverzoeken en hoeveel LinkedIn accounts het betreft;
  • Het type verzoeken dat LinkedIn heeft ontvangen van de Amerikaanse overheid.

Slechts weinig LinkedIn gebruikers zijn onderzocht op verzoek van overheden, dit in tegenstelling tot gebruikers van Twitter. Met meer dan 380 miljoen LinkedIn gebruikers is er slechts van 112 LinkedIn profielen informatie opgevraagd in het eerste halfjaar van 2015. De 112 verzoeken kwamen vanuit Bulgarije, Canada, Frankrijk, India, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Vanuit Nederland zijn er geen verzoeken geweest in deze periode. Het is een kleine stijging ten opzichte van een gemiddelde van 100 aanvragen in eerdere periodes.
De onderstaande lijst uit het LinkedIn Transparency Report geeft inzicht in de verzoeken en de resultaten.

8e transparency rapport van LinkedIn