31-10-2016 / Ayman van Bregt

In 2012 introduceerde LinkedIn de mogelijkheid om vaardigheden (skills) te onderschrijven op LinkedIn; de zogenoemde LinkedIn Endorsements. Sinds de introductie zijn er meer dan 10 miljard LinkedIn Endorsements gegeven door gebruikers.
LinkedIn vernieuwt de functie om gebruikers hun eigen vaardigheden beter te presenteren en inzichtelijk te maken voor anderen.
In dit artikel worden de vernieuwingen aan LinkedIn Endorsements toegelicht.

Betere inzichten en zichtbaarheid van LinkedIn Endorsements

Ondanks de vaak kritische geluiden van gebruikers op LinkedIn Endorsements, blijken deze in de praktijk waardevol te zijn. De kritische geluiden richten zich op gebruikers die vaardigheden onderschrijven zonder deze gebruiker professioneel goed te kennen.
Endorsements helpen professionals om hun eigen kennis en vaardigheden zichtbaar te maken. De erkenning die het netwerk geeft is waardevol voor bezoekers van een LinkedIn profiel. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers met endorsements voor meer dan vijf vaardigheden tot 17 keer meer bezoekers krijgen op hun LinkedIn profiel.

Nieuwe aanpassingen aan de LinkedIn Endorsements

LinkedIn biedt gebruikers middels de nieuwe aanpassingen de volgende inzichten over professionals:

  • De meest relevante LinkedIn endorsements bekijken
    LinkedIn geeft mobiele gebruikers een overzicht van de endorsements die voor de bezoeker van een LinkedIn profiel het meest relevant zijn. Op basis van onderschrijvingen door gemeenschappelijke relaties en deskundigen wordt de nadruk gelegd op vaardigheden die hier betrekking op hebben.
  • Suggesties van LinkedIn Endorsements in het netwerk van LinkedIn gebruikers
    LinkedIn heeft de suggesties van de endorsements in het netwerk van LinkedIn gebruikers aangepast. LinkedIn probeert de juiste LinkedIn relaties te vragen om bepaalde kennis en vaardigheden te onderschrijven op basis van hun expertise. Door de LinkedIn vaardigheden in de juiste volgorde te plaatsen kan LinkedIn gericht suggesties doen in het netwerk van een LinkedIn gebruiker.
  • Beperkte weergave op basis van alle LinkedIn Endorsements
    LinkedIn toont bezoekers van een LinkedIn profiel alleen de meest relevante endorsements voor de vaardigheden die een gebruiker bewust wil benadrukken. Dit is handig voor de korte tijd die mensen besteden op een LinkedIn profiel waardoor de belangrijkste vaardigheden opvallen.

 

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van relevante endorsements voor LinkedIn gebruikers op basis van het gemeenschappelijke netwerk:

Meer relevante informatie met Linkedin Endorsements
LinkedIn gebruikers die de vaardigheden aan willen passen om de juiste endorsements willen uitlichten kunnen deze stappen volgen. De nieuwe mogelijkheden van de endorsements zijn per direct beschikbaar voor gebruikers van de mobiele LinkedIn App. In de toekomst zullen de mogelijkheden ook beschikbaar worden voor desktopgebruikers.