08-04-2012 / Ayman van Bregt

Het Amerikaanse onderzoeksbureau AYTM deed onderzoek naar hoe vaak nieuwe Twitter-gebruikers actief gebruik maken van het sociale netwerk. Uit dit onderzoek (onder 200 respondenten) kwam naar voren dat 42% nauwelijks tweet. Ondanks het gegeven dat de respondentengroep uit ‘slechts’ 200 gebruikers bestaat sluiten de resultaten aan bij andere onderzoeken die het gedrag van Twitter-gebruikers onderzoeken.

Resultaten AYTM-onderzoek gebruik van Twitter

De volgende resultaten zijn uit het onderzoek naar voren gekomen:

  • 43% van de ondervraagden registreerde 1 tot 2 jaar geleden het Twitter-account
  • 31.5% geeft aan nauwelijks in te loggen en tweets te lezen van de mensen die ze volgen
  • 75% van de ondervraagden volgt minder dan 100 Twitter-accounts
  • 42% geeft aan nauwelijks te tweeten

Het volledige AYTM-onderzoek kan hier gedownload worden.

Impact realiseren op Twitter

Het onderzoek toont aan dat beginnende Twitter-gebruikers zelf weinig informatie delen en in lage mate de tweets van anderen lezen. Hieronder zijn enkele artikelen op een rij gezet die beginnende Twitter-gebruikers kunnen helpen bij het realiseren van meer impact op Twitter: