01-05-2012 / Martijn Baten

Organisaties meten nog weinig de opbrengsten van hun eigen social media inzet. Een onderzoek door het Engelse EpiServer laat zien dat organisaties dagelijks een uur besteden aan het beheren van social media. Slechts 1 op de 10 hiervan monitort actief de opbrengsten.

Opbrengsten van social media meten

Organisaties die wel actief de social media inzet meten, geven in het onderzoek aan een groei in het website-verkeer te zien. Daarnaast geven organisaties aan meer ‘betrokkenheid‘ van mensen rond het bedrijf/merk te ervaren en een directe groei in verkoop te zien in relatie tot de aanwezigheid op social media.

Het actief inzetten van social media is voor veel bedrijven een uitdaging en vraagt veel aandacht en tijd. In dat kader is het dan ook belangrijk om te meten wat de opbrengsten zijn van deze inzet, concludeert het onderzoek. Zo kan verantwoording worden afgelegd en op tijd bijgestuurd worden. Als een organisatie nog niet actief is op social media, maar dit in de toekomst wel wil, dan kan monitoren de eerste stap zijn om te ontdekken wat de behoeften van de doelgroep zijn.

Nederlandse situatie vergelijkbaar

De resultaten uit het onderzoek van EpiServer zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van de Nederlandse B2B Marketingbarometer. Uit dat onderzoek, onder Nederlandse bedrijven, blijkt ook dat er nauwelijks door organisaties wordt gemeten op social media. Een grote groep uit dat onderzoek (41 procent) meet niet zozeer het effect, maar stelt wel op gestructureerde wijze vast hoe er in social media over hun bedrijf wordt gesproken. Het gaat hierbij om het structureel monitoren van conversaties via social media middels hulpmiddelen als Hootsuite.