25-05-2012 / Martijn Baten

Het meten van succes op een Facebook bedrijfspagina

Statusupdates over je merk of organisaties zorgen voor de meeste interactie op een Facebook bedrijfspagina. Een onderzoek door Facebook laat zien met welke soorten statusupdates je als bedrijf de meeste interactie kunt verwachten. Dit kan interessante informatie zijn voor het gerichter afstemmen van je content die je plaatst op je Facebook bedrijfspagina en je daarnaast helpen om je contentstrategie aan te scherpen.

Facebook onderzocht de statusupdates van 23 verschillende merken uit 6 verschillende branches. Inzichten uit het onderzoek maken het mogelijk om een onderverdeling te maken in drie soorten statusupdates op een Facebook bedrijfspagina. Deze zijn:

 • Statusupdates over een product of dienst
  Statusupdates als: “Onze nieuwe reiswinkel is vanaf vandaag geopend. Kom langs voor een aantrekkelijke korting en boek je reis!”

 • Statusupdates gerelateerd aan het merk
  Statusupdates als: “Ik ga dit jaar op cruisevakantie omdat_________”

 • Statusupdates niet gerelateerd aan het merk
  Statusupdates als: “Wat een mooie dag vandaag, geniet nog even van de maandag!”


Uit de inzichten die Facebook heeft opgedaan uit het eigen onderzoek geeft Facebook het volgende advies om verschillende doelen rond interactie te behalen op een bedrijfspagina. Voor elk afzonderlijk doel geldt dat het plaatsen van relevante statusupdates/content over het merk of de organisatie kan leiden tot meer interactie op een Facebook bedrijfspagina. Daarnaast zijn er voor de verschillende doelen de volgende activiteiten aan te bevelen:

Als het doel is om meer gedeelde statusupdates te krijgen:


Als het doel is om meer ‘vind-ik-leuks’ te krijgen: 

 • Plaats statusupdates met een duidelijke call-to-cation: “Like onze statusupdate om kans te maken op….”


Als het doel is om meer reacties op statusupdates te krijgen: 

 • Stel een vraag in de statusupdate. Dit kan eventueel ook middels de functie Facebook Vragen.