11-06-2012 / Stefan Mooren

Vorige week raakte LinkedIn in opspraak toen op woensdag 6 juli bekend werd dat er meer dan zes miljoen wachtwoorden waren gelekt. Inmiddels heeft LinkedIn de FBI ingeschakeld om te onderzoeken hoe het lekt heeft kunnen ontstaan. Vooralsnog laat LinkedIn weten dat er geen gevallen bekend zijn waarbij de gelekte wachtwoorden gebruikt zijn voor ongewenste activiteiten.

Controleren of jouw LinkedIn wachtwoord is gelekt

Aansluitend op het nieuws van de gelekte wachtwoorden, publiceerde de Nederlandse Social Media Academie (NSMA) een artikel waarin een toepassing werd gegeven om te controleren of jouw LinkedIn wachtwoord ook is gelekt. Dit artikel kun je nalazen via de volgende link: Ontdek hier of jouw LinkedIn wachtwoord is gelekt.

De 30 meest gelekte LinkedIn wachtwoorden

De lijst met gelekte wachtwoorden verscheen vorige week op een Russische hackers-website. Van de 6,46 miljoen gelekte wachtwoorden zijn er inmiddels circa 165 duizend door hackers ‘gedecodeerd’. Met decoderen wordt bedoeld dat de cryptische code die bij een wachtwoord hoort, is vertaald naar het oorspronkelijke wachtwoord. Ter beveiliging worden wachtwoorden namelijk omgezet in een code van een lange reeks (op het eerste gezicht) willekeurige cijfers en letters. In vaktermen heet dit ‘hash cryptography‘. Hackers maken er een sport van om deze cryptische codes te ontrafelen waardoor er inmiddels een lijst is ontstaan van de meest gelekte LinkedIn wachtwoorden.

Het Amerikaanse Rapid7 dat zich bezighoudt met de veiligheid van gevoelige informatie, heeft een infographic gemaakt met daarin de 30 meest gelekte LinkedIn wachtwoorden. Deze infographic is hieronder afgebeeld:

Tips voor een veilig wachtwoord

Inmiddels heeft LinkedIn de meeste mensen van wie het wachtwoord is gelekt via e-mail op de hoogte gesteld en aangeraden om het wachtwoord te veranderen. Hieronder worden enkele tips gegeven voor een veilig wachtwoord:

  • Gebruik moeilijk te kraken wachtwoorden: Zoals hierboven uitgelegd, worden er cryptische codes gekoppeld aan wachtwoorden. Hoe complexer het originele wachtwoord is, des te moeilijk is de cryptische code te ontcijferen door hackers. Om deze reden is het bijvoorbeeld aan te raden om letters en cijfers te combineren en woorden te gebruiken die niet voor de hand liggend zijn. 
  • Gebruik lange wachtwoorden: Hoe langer een wachtwoord is, des te moeilijk is de bijbehorende cryptische code te ontcijferen. 
  • Gebruik verschillende wachtwoorden: Om de schade bij een gelekt of gekraakt wachtwoord te beperken, is het verstandig om verschillende wachtwoorden te gebruiken voor de verschillende activiteiten waarbij je online inlogt. Om te voorkomen dat je een enorme hoeveelheid wachtwoorden moet onthouden, kun je er voor kiezen om wachtwoorden te selecteren op risiconiveau. Kies bijvoorbeeld bij ‘onschuldige’ activiteiten een ander wachtwoord dan bij activiteiten waarbij veel risico kan ontstaan, zoals internet-bankieren of zakelijke e-mailaccounts. 
  • Bewaar wachtwoorden op een veilige plek: Wanneer je verschillende complexe wachtwoorden gebruikt, kan het handig zijn deze op een speciale plek te bewaren zodat je niet alles uit het hoofd hoeft te onthouden. Gebruik bijvoorbeeld een document op je computer om alle wachtwoorden te slaan. Noem dit document bij voorkeur niet ‘wachtwoorden’, maar gebruik een cryptische naam zodat bij eventuele diefstal het document niet eenvoudig vindbaar is. Het document op je computer beveiligen met een wachtwoord draagt ook bij aan de veiligheid.