31-12-2012 / Stefan Mooren

Dagelijks worden er op LinkedIn circa 10 miljoen nieuwe endorsements gegeven. Dit maakte LinkedIn bekend met het publiceren van de financiële resultaten van het derde kwartaal van 2012. In totaal zijn er sinds de lancering van de functie al 550 miljoen endorsements vergeven door de ruim 187 miljoen professionals die momenteel gebruik maken van LinkedIn. Ongeveer 45 miljoen professionals hebben tenminste één endorsement gekregen. Volgens LinkedIn heeft de lancering van de functie een positief effect op de traffic naar het online sociale netwerk. Het webverkeer steeg sinds de komst van endorsements namelijk met ruim 60 procent.

Wat zijn Endorsements?

Endorsements zijn vanwege de eenvoud te vergelijken met de vind-ik-leuk knop op Facebook. Met één klik kun je waardering tonen voor de vaardigheden die anderen hebben toegevoegd aan hun profiel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ZZP’er die je hebt ingehuurd voor grafische vormgeving. Voortaan kun je deze vaardigheid extra op laten vallen door deze goed te keuren (endorse) op het profiel van deze persoon. De functie maakt het ook mogelijk iemand een suggestie te doen om een bepaalde vaardigheid aan zijn of haar profiel toe te voegen. In het artikel Endorsements uitdelen op LinkedIn nu mogelijk wordt uitgelegd hoe je endorsements kunt uitdelen aan andere professionals.

Toegevoegde waarde?

Het geven van endorsements op LinkedIn kan worden gezien als een laagdrempelige variant op het schrijven van aanbevelingen (‘Recommendations’). Zoals het succes van de functie laat zien, is het populair om endorsements uit te delen. De populariteit en het laagdrempelige karakter zorgen er echter ook voor dat niet iedereen even positief is.  Volgens sommigen is het te makkelijk om endorsements te geven waardoor deze minder authentiek zijn dan de reguliere aanbevelingen. Alhoewel iedereen de functie naar eigen wens mag gebruiken, zijn hieronder twee tips gegeven voor het stimuleren van authentieke endorsements:

1. Beperk het aantal vaardigheden

Voordat professionals endorsements kunnen ontvangen, moeten zij eerst vaardigheden hebben toegevoegd aan hun profiel. Om endorsements zo geloofwaardig mogelijk te laten zijn, is het aan te raden om het aantal vaardigheden te beperken. Op deze manier hebben anderen minder keuze en moet er een doordachtere keuze worden gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat er zomaar endorsements worden gegeven voor allerlei vaardigheden. Bezoekers van het profiel (bijvoorbeeld potentiële opdrachtgevers) krijgen zo in één oogopslag een beeld van de professional in kwestie zonder dat ze een waslijst van vaardigheden en endorsements krijgen voorgeschoteld.

2. Geef endorsements weloverwogen

Het geven van endorsements kan een ‘voor-wat-hoort-wat’ gevoel opwekken. Wanneer iemand endorsements uitdeelt aan een andere professional, kan deze persoon het gevoel hebben dit andersom ook te moeten doen. Om deze reden is het verstandig om endorsements alleen weloverwogen te geven. Als de ander zomaar een endorsement ontvangt voor iets waarvan de ander niet kan weten dat dit echt een beheerste vaardigheid is, dan is de kans groot dat dit andersom ook gebeurt. Wanneer het doel is om in korte tijd zoveel mogelijk endorsements te verzamelen dan is dit geen probleem, maar professionals die een authentieker beeld willen scheppen van zichzelf kunnen beter zorgvuldiger omgaan met hun endorsements.