11-01-2013 / Martijn Baten

Facebook content plan

Het plaatsen van content op een Facebook bedrijfspagina helpt je om zichtbaar te zijn als merk/organisatie. Daarnaast kan het een manier zijn om de betrokkenheid van fans te vergroten en je bedrijf krachtiger te presenteren op het sociale netwerk. Als je meer wilt halen uit jouw zakelijke Facebook-activiteiten is een gestructureerde aanpak voor het plaatsen van content aan te bevelen. Een gestructureerde aanpak aan de hand van een ‘Facebook content plan’ helpt je om te beschrijven met welke punten er rekening gehouden moet worden. In dit artikel worden 4 aandachtspunten uitgelicht waarmee je rekening kunt houden bij het maken van een content plan voor Facebook bedrijfspagina’s.

1. Plaats ‘merkgedreven’ content

Fans volgen een Facebook bedrijfspagina onder andere omdat zij zich verbonden voelen met het bedrijf en updates van en over het merk willen volgen. Het is om die reden zinvol om bij de content die wordt geplaatst altijd een koppeling met het merk te houden. Die koppeling kan worden gelegd op verschillende manieren:

– Maak visuele content die aansluit bij de huisstijl van het merk;
– Communiceer op een wijze die aansluit bij de merkwaarden;
– Breng de beleving van producten en diensten tot uiting met de gebruikte content.

Onderzoek van Dan Zarella laat zien dat afbeeldingen dé contentvorm is die voor de meeste interactie van Facebook fans zorgt. Visuele content kan helpen om de beleving van het merk bij fans te versterken en interactie op je pagina te stimuleren.

Achter de schermen Nederlandse Spoorwegen Facebook bedrijfspagina

2. Maak gebruik van emoties

Een deel van de fans die Facebook bedrijfspagina’s volgen, volgen deze omdat zij zich verbonden voelen met het merk/bedrijf. Deze fans volgen de pagina niet alleen om dagelijks nieuwe updates te ontvangen in hun nieuwsoverzicht, maar juist om in contact te komen met het merk. Fans kunnen je merk binnen Facebook helpen te promoten door het delen, ‘liken’ en/of reageren op geplaatste content. Verdiep je oprecht in je klant en probeer in de huid van je fans te kruipen om kennis op te doen. Met deze kennis kun je inspelen op gemeenschappelijke interesses die passen bij jouw merk. In het artikel ‘Vijf typen fans van Facebook bedrijfspagina’s‘ kun je lezen over verschillende typen fans die bestaan en hoe je deze kunt binden aan je bedrijfspagina.

3. Vertel verhalen

Facebook bedrijfspagina’s zijn een geschikte manier om ‘het verhaal’ van een bedrijf of merk te vertellen aan de hand van dagelijkse updates. Fans worden zo meegenomen in de context van het merk/bedrijf. De tijdlijn lay-out van bedrijfspagina’s maakt het mogelijk om aan de hand van updates een chronologisch verhaal te vertellen van het bedrijf. Ook is er de mogelijkheid om mijlpalen toe te voegen aan een bedrijfspagina. Mijlpalen zijn momenten uit de afgelopen jaren waarop belangrijke zaken hebben plaatsgevonden rond je bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld de oprichting van het bedrijf zijn of een nieuw product dat je hebt gelanceerd. In het artikel ‘Tips en tricks voor de nieuwe Facebook bedrijfspagina’s (2)‘ wordt uitgelegd hoe je mijlpalen kunt toevoegen aan de tijdlijn.

Mijlpalen HEMA op Facebook bedrijfspagina

4. Optimaliseer voor het nieuwsoverzicht

Het nieuwsoverzicht is de plek waar fans in aanraking komen met de content die je plaatst. Uit onderzoek van ComScore blijkt dat 27 procent van de tijd die mensen doorbrengen op Facebook wordt besteedt aan het nieuwsoverzicht. Facebook filtert het nieuwsoverzicht op basis van de Edgerank-formule zodat niet iedere gebruiker overspoeld wordt met content. De Edgerank-formule is een algoritme dat bestaat uit drie elementen: affiniteit, gewicht en tijd. Deze drie elementen creëren een indexcijfer van de content die wordt geplaatst. Hoe hoger het indexcijfer is, des te beter de zichtbaarheid van de content zal zijn. Recentelijk is dit algoritme deels aangepast. Meer over deze veranderingen is te lezen in het uitgebreide artikel ‘Facebook EdgeRank werkt anders voor elke bedrijfspagina‘.

Facebook EdgeRank

Aan de slag?

Naast de aandachtspunten voor een Facebook content plan die in dit artikel worden beschreven, heeft de Nederlandse Social Media Academie een praktijkgids die je verder kan helpen met Facebook bedrijfspagina’s. In de praktijkgids ‘Facebook bedrijfspagina gevorderden‘ leer je op een gestructureerde manier te werken aan een actieve bedrijfspagina. Je leert meer volgers te krijgen met behulp van goede content en toepassingen binnen Facebook (apps). Schaf de praktijkgids ‘Facebook bedrijfspagina gevorderden’ aan in onze webshop!

Afbeelding: moneyblognewz / Flickr / Creative Commons