09-10-2012 / Martijn Baten

De reden waarom mensen een merk volgen via Facebook

Met Facebook bedrijfspagina’s kunnen bedrijven zorgen dat fans zich aan hun merk(en) via het sociale netwerk verbinden. De redenen waarom mensen een Facebook bedrijfspagina volgen is uiteenlopend. Lab 42 onderzocht onder 1.000 Facebook gebruikers waarom zij een merk (ont)volgen op Facebook. Het onderzoek levert een aantal interessante inzichten op waar een organisatie voordeel mee kan doen bij de groei en ontwikkeling van een Facebook bedrijfspagina.

Inzichten op een rij

  • 87% van de respondenten volgt ten minste een merk via Facebook;
  • 82% van de respondenten geeft aan dat Facebook een goede plek is om contact te hebben met merken. 35% geeft aan het gevoel te hebben dat merken meer luisteren naar hun fans via Facebook dan via andere kanalen;
  • De helft van de respondenten vindt een Facebook bedrijfspagina een gebruiksvriendelijke manier om contact te hebben met merken en beter dan een bedrijfswebsite;
  • Meer dan de helft (69%) van de respondenten volgen een merk op Facebook omdat een vriend van hen dit doet;
  • Driekwart van de respondenten (75%) voelt zich meer verbonden met een merk op Facebook;
  • Fans volgen een merk op Facebook vanwege kortingsacties (34%), gratis weg geef acties (21%) of omdat zij loyaal zijn aan het merk (14%);
  • 77% van de respondenten heeft bespaard op aankopen bij merken door kortingsacties van merken op Facebook;
  • Bijna driekwart van de respondenten hebben merken ‘ontvolgd’ vanwege het te vaak plaatsen van updates, het niet meer leuk vinden van het merk en slechte ervaringen met het merk.

 

Infographic: Like us!

Onderstaande infographic van Lab 42 zet alle inzichten uit het onderzoek op een rij.

De reden waarom mensen bedrijfspagina's ontvolgen

Meer over de groei van je bedrijfspagina?

De NSMA schrijft regelmatig over het werken aan effectieve Facebook bedrijfspagina’s. Voor zowel beginners als gevorderden is er een ebook ontwikkeld dat helpt meer te halen uit Facebook bedrijfspagina’s. Ook onderstaande tips en tricks kunnen je misschien verder op weg helpen: